Wild Pandas  into Sight in China to Track Wild Panda for Wildlife Photography


Adventure Tour to Trace Wild Panda in Baishuihe Reserve

Time(year, month, date), Location, Altitude, Numbers of pandas

Time(year, month, date), Location, Altitude, Numbers of pandas

2014 03 31    5 Zu / Xiaogou Cun / Sijing Village / Tianquan / Ya'an / Sichuan ........1 (adult)
2014 03 29    Zhangjiashan area / 3 Zu / Jinhua Cun / Mengdingshan Town / Minshan / Ya'an / Sichuan ........1(adult sleeping in the tree 6 hours)
2014 03 01    Liziping village / Bikou township / Wenxian / Longnan city / Gansu ------------1
2014 02 01    5 Zu / Xiaogou Cun / Sijing Village / Tianquan / Ya'an / Sichuan ........1 (adult)
2013 11 12    Laojunshan Natural Reserve (Hill Partridge, Arborophila rufipectus) / Pingshan county / Yibin / Sichuan ........... 1  (3 years-aged, Infrared Camera )
2013 04 08    Shuangqiaogou (5km to the entrance gate) / Siguniangshan / Xiaojin / Sichuan ..........1
2013 02 09    8th Zu / Jianlian village / Linguan township / Baoxin county / Sichuan, 1400m ........1 (hunting / killed the lamb)
2013 01 31    Dasuanping Preserved Station / Xilingxueshan / Dayi / Chengdu / Sichuan, .......1 (4-5 years old)
2012 12 26    Lianghekou area (Hongmei village and Chaping village and Weijiang village area), Daguan township, Qingcheng Back Mountain, Dujiangyan, Sichuan, 2-3years old ........1
2012 12 24    Sanguanmiao / Foping / Shanxi .........1 (on the road)
2012 07 12    Panlongsi (Panlong Temple) area, Wolong / Sichuan, 3000 m ..........1 (one 1-2years old)
2012 06 20    Xihe (West River), Wolong / Sichuan, 2730 m ......... 1
2012 06 17    Xuebaoding Nature reserve / Sichuan , 2900 m ........ 1
2012 06 15    Xuebaoding Nature reserve / Huya township / Pingwu county / Sichuan , 3100 m ........ 1.
2012 04 17    Changheba / Longchi / Longxi - Hongkou nature reserve / Chengdu / Sichuan, 15 years old ........ sick panda 1.
2012 04 10    Dengzhanwo area / Tuanshan village / Longmenshan township / Pengzhou / Chengdu, 1700 m ..... 1.
2012 03 20    Diguaping / Sanhe township / Yingjing county / Ya'an / Sichuan .......1
2012 03 16    Xinshanmen (new montain gate) / Longchi / Longxi-Hongkou nature reserve / Chengdu ....1.
2012 02 28    Roadside, Maobiliang / Rilong township / Siguniangshan nature reserve , 3500 m .......1.
2012 02 15    4th Zu / Xinhua Village / Fengtongzhai township / Baoxing county / Sichuan ......... 1
2011 12 26   Yanjingping Village / Fengtongzhai township / Baoxing county / Sichuan ................1
2011 10 05   Tourist road side 200meters to Luming hotel / Labahe nature reserve / Tianquan / Ya'an / Sichuan .......... 1
2011 10 01  Yindonghai (2 kem to Luming hotel) / Labahe nature reserve / Tianquan / Ya'an / Sichuan .........1
2011 09 16-17, Group 14, Zhonggang village / Yongfu township / Baoxing county / Sichuan --------1 (into house, and farmland for fresh corns)
2011 09 05? Labahe nature reserve / Tianquan / Ya'an / Sichuan .........1
2011 10 05   Tourist road side 200meters to Luming hotel / Labahe nature reserve / Tianquan / Ya'an / Sichuan .......... 1
2011 10 01  Yindonghai (2 kem to Luming hotel) / Labahe nature reserve / Tianquan / Ya'an / Sichuan .........1
2011 09 16-17, Group 14, Zhonggang village / Yongfu township / Baoxing county / Sichuan --------1 (into house, and farmland for fresh corns)
2011 09 05? Labahe nature reserve / Tianquan / Ya'an / Sichuan .........1
2011 09 02  Xiling Snow Mountain / Dayi / Chengdu / Sichuan  .....................1
2011 08 15  Huangtuliang area / Wanglang nature reserve / Sichuan ............1 (Infrared Camera )
2011 07 05  Huangjiacun village / Yinxiu township / Wenchuan / Aba ..........1 (dead)
2011 07       Anzihe nature reserve / Chengdu / Sichuan ...........1 (Infrared Camera )
2011 04 22  Fengyan village / Xiaohe town / Songpan / Aba / Sichuan --------------1 (aged 3 years)
2011 02 24  Xiaobeihe / Xihe preserve station / Foping Reserve / Shaanxi   1612m............2 (panda baby on the back of mother panda)
2010 12 06  Yele nature reserve / Liangshan  / Sichuan ...............1 (Infrared Camera )
2010 12 22  Huocaogeng / Jixing township / Jinkouhe / Leshan / Sichuan ...............1
2010 10 28 Anzihe / Chongzhou / Chengdu ------1  (Infrared Camera )
2010 10 25  Yele nature reserve / Liangshan /  Sichuan ...............1 (Infrared Camera )
2010 07 15 Yaoqi town (Huaneng Power Company garden) / Fengtongzhai / Baoxin ------1
2010 06 08 Yanjingcun / Fengtongzhai township / Baoxin / Sichuan --------- 1 (serveral days panda come down for the bamboo shoots in the evening)
2010 06 04 Baihe nature reserve / Jiuzhaigou / Sichuan .......4 pandas
2010 05 30 Dajiangou / Huangbeiyuan township / Taibai county / Shanxi -------- 1
2010 04 26 Honghe Village, Xiaoba town / Beichuan / Sichuan -------------1 (F, subadult, sick)
2010 04      Dahua village / Dahua township / Yuexi county / Liangshan prefecture / Sichuan .............1
2010 03 28 3rd Zu / Xinghuo village / Longdong township / Baoxin county / Sichuan  ------------ 1
2010 03 25 Heizhugou valley, Ebian county, Leshan / Sichuan --------------1
2010 03 21-30, Foping reseve / Shanxi ............. 3 (2 males in ground, 1 female in tree. 2 males fighting for the female, mating)
2010 03      Dahua village / Dahua township / Yuexi county / Liangshan prefecture / Sichuan .............1
2010 02 05 Jiawa village (close to Heizhugou) / Lewu township / Ebian county / Leshan / Sichuan ...............1
2010 02 04 --- 2010 02 05 No.4 Dongsheng Village / Wulong township / Baoxin County / Sichuan ............ 1 (8 years)
2010 01 07 Muchanggou valley / Tangjiahe, Qinbchuan county / Sichuan ------ 2280M--------2 (one adult, one aged about 2 years old)
2009 12 23 Erlangba village / Huangbeiyuan township / Taibai county / Shanxi -------- 1 (Male, 3 months)
2009 11 30 Foping / Shanxi, while ranging---------- 1 (3 months, in a cave)
2009 11 01 Foping nature reserve / Shanxi, new cub (brown, while ranging) -------1
2009 09 12 Borigou (Bori Valley, nearby the top of Jiajinshan), Fengtongzhai reserve / Baoxin county / Sichuan ....... 1 (2-3 years old)
2009 09      (many days) No.4 Dongsheng Village / Wulong township / Baoxin County / Sichuan ....... 1-3
2009 06 21 Puhuatang Zu and Xiatianba Zu / Changfu village / Xinmiao town / Yingjing county / Yaan / Sichuan ........ 2-3
2009 05 20 Sanjiaojie and Yeniuping area / Longchi nature reserve Dujiangyan / Sichuan .........1 (while ranging)
2009 04 23 Dachenghao / Yueba Station / Foping / Shanxi  ....... 1 (hurt)
2009 04 22 Shanfeng village / Liewu township / Ebian county (close to Heizhugou) / Sichuan ----- 1
2009 03 26 Xinlong township / Luding county / Ganzi / Sichuan .........1 (5 years old, female, in sick, released in Lizhping on 29Apr)
2009 02 23 Kuanheba, Goujia town, Anzihe nature reserve / Chongzhou / Chengdu, (Infrared Camera) .....1
2009 02 01 Xinjian town / Yingjing county / Yaan / Sichuan  ....... 1
2009 02      Zhongba Station area / Baishuihe / Pengzhou / Chengdu / Sichuan ....... 1
2008 12 18 Goushan village / Muping township / Baoxian county / Sichuan ------1 (hungry)
2008 12 14 Yueba station / Foping / Shanxi ....... 1 (new cub, in a cave, while ranging)
2008 10 28 Yingpingcun /  Qingxi township / Tangjiahe Nature Reserve /Sichuan  1008m  1
2008 10 26 Ganda township / Wolong / Sichuan ..........1 (in sickness, dead on 08Nov 2008)
2008 05 02 Changqing nature reserve / Shanxi, 2300......... 1 (dead).
2008 04 04 Lao 206 Gou (old valley No.206), Liziping nature reserve, Shimian/ Sichuan  2940m 1
2007 7 17  Tianchicun (Heaven Lake), Gaochuan township, Qianfoshan reserve, Anxian, Sichuan, 2 pandas. (many times)
2007 05 17 Kuanheba, Goujia Town, Chongzhong / Chengdu  --2200 meters------ 1 (1 years old)
2007 03 20 Huangbaiyuan/ Taibai county, Shanxi ----------1
2007 3  Changqing Nature reserve, 5 pandas fighting for mating on slope of  hill and trees.
2006 12 28 Huangbaiyuan xiang, Taibai county, Shanxi, 3-4 pandas fighting.
2006 10     Zhonggang village / Yongfu township / Baoxian county / Sichuan ------- 1
2006 06      Dawancun / Xiaoyutong town / Baishuihe / Pengzhou / Chengdu / Sichuan ----- 1(F)
2005 9  08  Xilinxueshan/Dayi/Sichuan ------ 1 (1years)
2005 7 16-17  Dujiangyan (town park and local house)/Sichuan ------ 1 (6-8years)
2005 5  16  Taohua Village/Qingchengshan  710m  1
2005 5  03  Zhaogongshan/Dujiangyan/Sichuan 1100m  1
2005 5  02  Yutang Town/Dujiangyan / Sichuan  ------ 1
2005 3  13 Yanziya/Wawushan/Sichuan  ------ 1
2005 3  07 Baiyangpenggou/Fengtongzhai/Sichuan ------ 1 (2months)
2005 2  20 Wolong/Sichuan  ------  1
2004 11 14 Anzihe/Chongzhou/Sichuan ----- 1
2004 6  20 Diebu/Gansu   ----- 2(mother and child)
2004 5  09 Baishuihe/Chengdu/Sichuan  ---- 1
2004 4  19 Goujia town/Anzihe/Chongzhou  ---- 1(dead)
2004 4  18  Jiuzhaigou/Sichuan, ---- 1
2004 3 11 Xiping Village/Jiangyou/Sichuan 0600 1
2004 1 6 Xilin/Dayi/Chengdu/Sichuan 2380 1
2003 12 21 Shenguozhuang, Yuexi county, Sichuan, 3000     1, giving birth
2003 11 Foping/Shanxi 1900 1(child)
2003 9 24 Sifang/Sichuan 1700 1
2003 9 21 Fengtongzhai/Sichuan ---- 1
2003 7 -- Baishuihe/Chengdu/Sichuan ---- 1
2003 6 21 Xiaozhaizi Vallery/Sichuan ---- 1
2003 5 -- Baishuihe/Chengdu/Sichuan ---- 1
2003 4 22 Siguniangshan/Sichuan ---- 1
2003 3 26/27 Foping/Shanxi 1800 6(2days happened to see while ranger trekking there for 3rd Panda Investigation)
2003 3 9 Baishuihe/Chengdu/Sichuan 1300 2
2003 2 20 Maoxian/Sichuan ---- 1
2002 9 -- Chongzhou/Chengdu/Sichuan ---- 1
2002 5 17 Hu'eryan/Qingchengshan ------  1 (brown)
2002 4 -- Xiling/Dayi/Chengdu/Sichuan ---- 1
2002 3 14 Baishuihe/Chengdu/Sichuan ---- 1
2001 -- -- Baishuihe/Chengdu/Sichuan ---- 3(one year 3 times)
2001 12 -- Zhouzi/Shanxi 1640 ----1
2001 8 22 Mabian/Sichuan ---- 2 (child)
2001 2 27 Fengtongzhai/Sichuan ---- 1
2001 2 25 Anzihe/Chengdu/Sichuan ---- 1
2001 2 15 Dayi/Chengdu/Sichuan ---- 1
2001 1 23 Qingchengshan/Chengdu/Sichuan  ----- 1
2001 1 -- Dafengding/Sichuan ---- 2 (times)
2000 12 -- Foping/Shanxi 1700 1 (white)
2000 7 28 Qionglai/Sichuan ---- 1
2000 5 13 BaishuiheChengdu//Sichuan ---- 1 (and also on 12May)
2000 05 01 Yongfu town / Baoxing / Sichuan .........1
2000 4 28 Qionglai/Sichuan ---- 1
1995 04      Baoxing / Sichuan ....... 4
1984 03 19 Yaoqi town / Fengtongzhai / Baoxin / Sichuan .....1
1984 02 22  Bashigou valley / Yongfu town / Baoxin / Sichuan .....1
1983 06  00  1 Dadui / Chengguan town / Baoxin ...........1

Summary: Due to reason of body health such as sick, reason of weather or food, maybe you can enjoy the appearance of  the lovely giant panda under altitude 2200 meters if you have good luck and the God with you in Jan Feb Mar Apr.
In Jul Aug Sep and Oct, then you must be altitude above 2200meters to see panda if good luck with you.
If take wild pandas mating and matching, then better go to the forests from March to May.

If you try to see the wild giant panda, please view information above.


Home     Tour Questions     Booking Payment     Panda Facts FAQ     Wolong     Panda Research     Photo Gallery     Panda Reserve     Panda Gifts Shop


Please e-mail to both: service@chinagiantpanda.com  and chinapandatrip@hotmail.com                    More contacting information